PS! Det ferdige kortet er reklamefritt!

Overskrift:

Melding til din Valentine:

OBS! Navn og melding i det ferdige kortet vil bli vist ukryptert over nettet ved bruk, så unngå sensitiv informasjon i kortinnholdet.